Introduktion til skifteretsattest

Skifteretsattest

Når du skal have et bo udleveret af Skifteretten, så skal de udstede en skifteretsattest. Med skifteretsattesten, kan du råde over boet. Du kan råde over boet indtil, at boet er skiftet. En skifteretsattest et derfor et juridisk dokument, som Skifteretten udsteder til afdødes arvinger.

Det finder du bl.a. svar på, her på siden:

Hvad er en skifteretsattest? Hvad koster en skifteretsattest? Skal man vente længe på en skifteretsattest? Hvem skal være kontaktperson? Skal skifteretsattesten tinglyses? Skifteretsattest ved uskiftet bo?

Skifteretsattest forklaret

Hvad er en skifteretsattest?

Skifteretsattesten er et bevis på, at arvingerne har ret til at bestemme over afdødes bo i fællesskab. Attesten skal udstedes inden, at aktiver fjernes/sælges.

Så meget koster en skifteretsattest

Hvad koster en skifteretsattest?

Det er gratis at få den udstedt en skifteretsattest. Skifteretten SKAL udstede attesten inden, at arvingerne må råde over afdødes ejendele. Uden skifteretsattesten må du f.eks. ikke fjerne møbler, hæve penge eller råde over afdødes ejendele og formue.

Med en skifteretsattest i hånden, så kan du få tilladelse til at rydde afdødes bo inden, at boet er gjort op. Alle arvingerne skal dog være enige om, at boet skal ryddes. Hvis arvingerne ikke er enige, så skal I vente til, at boet er gjort op og arven fordelt.

Så lang tid skal du vente på en skifteretsattest

Skal man vente længe på en skifteretsattest?

Skifteretten får besked, når der er sket et dødsfald. De modtager en såkaldt dødsanmeldelse. Herefter venter Skifteretten ca. 4 uger med at kontakte afdødes arvinger.

De kontakter den kontaktperson/arving, som bedemanden har angivet i papirerne. Kontaktpersonen vil blive indkaldt til et møde, hvorefter en Skifteretsattest kan udstedes.

Der er flere, der ønsker at få en skifteretsattest hurtigt, så de kan komme i gang med at gøre boet op. Du kan selv kontakte Skifteretten for at sætte et møde op med det formål at få udstedt en skifteretsattest.

Du kan kontakte Skifteretten umiddelbart efter dødsfaldet.

Kontaktperson på skifteretsattest

Hvem skal være kontaktperson på en skifteretsattest?

Hvis I er flere arvinger til afdøde, så kan I vælge at være kontaktpersoner alle sammen. I praksis besværliggør dette processen betydeligt, og Skifteretten vil bede Jer vælge én person.

Kontaktpersonen kan agere på vegne af de andre arvinger. Kontaktpersonen skal have udstedt en skiftefuldmagt af samtlige arvinger således, at personen kan foretage et privat skifte af boet.

Hvis I vælger en bobestyrer eller dødsboadvokat til at udføre det private skifte af boet, så skal samtlige arvinger ligeledes udstede en skiftefuldmagt til personen. Du finder en skiftefuldmagt her, som du kan printe og udfylde.

Tinglysning af skifteretsattest

Skal skifteretsattesten tinglyses?

Grunden til, at skifteretsattesten skal tinglyses på eksempelvis en ejendom er, at arvingerne/ægtefællen på denne måde bliver registreret som medejere af ejendommen. Medejeren kan efterfølgende:

  • Sælge afdødes ejendom.
  • Fryse ejendomsskatterne inde.
  • Belåne ejendommen.

Tinglysning af skifteretsattest

Hvis du har brug for at gøre en ovenstående, skal skifteretsattesten tinglyses. Det kan også være nødvendigt at få tinglyst skifteretsattesten, hvis du vil have rentefradrag af den gæld, der er i ejendommen.

Tinglysning af skifteretsattest ved uskiftet bo

Skal skifteretsattesten tinglyses ved uskiftet bo?

Er du ægtefælle til en afdød? Mange ægtefæller vælger at få tinglyst skifteretsattesten, når de skal sidde i uskiftet bo. Når du tinglyser skifteretsattesten, så bliver du registreret som den formelle ejer af ejendommen. Du har dermed ret til at bestemme, hvad der skal ske med ejendommen fremadrettet.

Når du sidder i uskiftet bo med afdødes arvinger, så har disse arvinger principielt arvet efter afdøde. Du forvalter ”bare” boet indtil, at du selv går bort.

Du kan altid sælge huset/lejligheden/ejendommen, når du sidder i uskiftet bo, hvis skifteretsattesten er tinglyst. Du kan ligeledes optage lån og indefryse ejendomsskater, når den er tinglyst.

Hvis du ikke tinglyser skifteretsattesten, så kan du ikke disponere over ejendommen.

Sørg derfor altid for at få tinglyst skifteretsattesten, hvis du sidder i uskiftet bo. På denne måde er du sikret ude i fremtiden.

Få svar på alle dine spørgsmål omkring skifteretsattest

Har du fået svar på alle dine spørgsmål?

Sidder du stadig inde med spørgsmål omkring en bobestyrer eller skifteretsattester, så har du både mulighed for at finde svarene i listen herunder eller ved at klikke på den store grønne kontakt-knap og udfylde oplysningerne, så ringer vi dig op!

Ofte stillede spørgsmål:

Hvad er en bobestyrer? Hvornår kan man foretage et privat skifte? Hvad er dødsboskat? Hvad er prisen for en bobestyrer? Hvad er et dødsbo? Hvad er en dødsboadvokat? Hvad koster en bobestyrer? Hvad gør jeg når dødsfaldet hænder? Hvad er en skifteretsattest?
Hvad er en solvenserklæring? Hvad er en skiftefuldmagt? Hvad er en Proklama?
Hvad er en Åbningsstatus? Hvad er en Boopgørelse?