Introduktion til dødsboadvokat

Dødsboadvokat

Er du arving til en bortkommet, så er det desværre ikke kun sorgen som du skal tage dig af. Der er også en lang række af juridiske opgaver som skal varetages. Ved nogle dødsfald vil man kunne løfte opgaven selv og i andre tilfælde vil der være brug for en dødsboadvokat eller dødsbobehandler (også kaldt en bobestyrer).

Ved et dødsboskifte bliver alle aktiver og passiver fra dødsboet fordelt mellem arvingerne. Det er Skifteretten som har ansvaret for dødsboet, men vil som regel altid overlade behandlingen til arvingerne eller en dødsboadvokat.

Det anbefales altid at kontakte en dødsboadvokat, hvis der er det mindste vedr. processen, som man er i tvivl om.

Opgaverne for en dødsboadvokat

Hvilke opgaver har en dødsboadvokat ved et dødsfald?

Når en person afgår ved døden vil personens aktiver (formue, ejendom og ejendele) overgå til personens dødsbo. Alle disse ting skal afvikles før en evt. arv kan overgå til arvingerne – denne process kalder man for et “dødsboskifte”.

Processen kan typisk være meget omfattende og indeholder eksempelvis mange opgørelser, som skal indsendes til SKAT og dokumenter som skal sendes til Skifteretten. Vi har herunder forsøgt at opsummere nogle af de væsentligste opgaver, som en dødsboadvokat kan bistå med i processen efter et dødsfald.

  • Advokaten hjælper med at udarbejde en lovpligtig åbningsstatus (proklama) som skal indsendes til Skifteretten inden tidsfristen.
  • Dødsboadvokaten hjælper med at indhente vurderinger på boets aktiver, herunder inventar, fast ejendom, biler etc.
  • I forlængelse af tidligere punkt kan dødsboadvokaten også hjælpe med at sælge boets aktiver til de korrekte vurderinger.
  • Dødsboadvokaten rådgiver om valg af skæringsdag for dødsboet, hvilket kan være et særligt opmærksomhedspunkt, hvis der er tale om et skattepligtigt dødsbo.
  • Hjælp til udarbejdelse af selvangivelse for boet som skal indsendes til SKAT. Ved selve angivelsen er der mange ting at tage højde for – alle faldgruber vil en dødsboadvokat være bekendt med.
  • Der sørges for at alle kreditorer bliver imødekommet og der sikres korrekt betaling af afdødes gæld. Dette er et væsentligt punkt, da arven ikke kan blive delt inden dette er løst.
  • Sørger for at alle frister i dødsboet overholdes, således at der undgås en evt. afgørelse fra Skifteretten omkring at dødsboet overgår til tvungen bobestyrerbehandling.

Ovenstående punkter er blot en uddrag af de mange opgaver en dødsbobehandler foretager, når han repræsenterer et dødsbo.

Hvert bo er forskelligt, så opgaverne kan også variere. Vi anbefaler at kontakte en dødsbobehandler og forklare din situation, for at få en vurdering på omfanget af dødsboet.

Få svar på alle dine spørgsmål omkring en dødsboadvokat

Har du fået svar på alle dine spørgsmål?

En dødsboadvokat, bobestyrer eller dødsbobehandler har mange navne, men er helt essentielt din hjælpende hånd, når du står i den uheldige situation, at et kært familiemedlem går bort.

Har du brug for hjælp til at finde en dødsboadvokat eller en pris på en bobestyrer, så hjælper vi dig gerne. Udfyld vores formular her på siden, så vender vi snarest muligt tilbage med en hjælpende hånd – ganske uforpligtende!

Ofte stillede spørgsmål:

Hvad er en bobestyrer? Hvornår kan man foretage et privat skifte? Hvad er dødsboskat? Hvad er prisen for en bobestyrer? Hvad er et dødsbo? Hvad er en dødsboadvokat? Hvad koster en bobestyrer? Hvad gør jeg når dødsfaldet hænder? Hvad er en skifteretsattest?
Hvad er en solvenserklæring? Hvad er en skiftefuldmagt? Hvad er en Proklama?
Hvad er en Åbningsstatus? Hvad er en Boopgørelse?